Política de privacitat, galetes i dades

Aquí trobarà més informació sobre la nostra política de galetes i tractament de dades.

Dades personals recollides per a les següents finalitats i utilitzant els següents serveis:

Contactar amb l’Usuari: Formulari de contacte

Dades Personals: cognoms(s), codi postal, adreça postal, adreça de correu electrònic, nom, número de telèfon, país, professió, província i raó social

Estadístiques: Google Analytics

Dades Personals: Galeta i Dades d’us

Gestió de contactes i tramesa de missatges: MailChimp

Dades Personals: adreça de correu electrònic

Remarketing: Google Adwords Remarketing

Dades Personals: Galeta i Dades d’us

Interacció amb xarxes socials i plataformes externes: Linkedin, Facebook, Twitter, YouTube i Slideshare

Dades Personals: Galeta i Dades d’us

Galeta: Petita unitat de dades emmagatzemada en el dispositiu de l’Usuari.

Dades de contacte

Titular: ÀBAC Consultors del Vallès, SLU

Política de privacitat de www.abac-consultors.com

Aquesta web recull algunes Dades Personals dels seus Usuaris.

Responsable de Tractament de les Dades i Titular

ÀBAC Consultors del Vallès, SLU

CIF B63682769

Carrer dels Pins, 2 local 3 08530 La Garriga, Vallès Oriental.

+34 938 716 735

comercial@abac-consultors.com

Classes de dades recollides

Entre les classes de Dades Personals que aquest web recull, ja sigui directament o a través de tercers, hi ha: Galeta, Dades d’us, adreça de correu electrònic, nom, cognom(s), número de telèfon, raó social, professió, adreça postal, país, província i codi postal. Altres Dades Personals recollides poden estar descrits en altres apartats de la present política de privacitat o en un text explicatiu específic mostrat contextualment en el moment de la recollida d’aquestes Dades. Les Dades Personals poden esser proporcionades per l’Usuari per voluntat pròpia, o be ser recollides automàticament durant la utilització d’aquest web. Tret que s’indiqui el contrari, l’ús de Galetes – o d’altres mitjans de seguiment – per aquest web o pels propietaris de serveis de tercers utilitzats per aquest web te com a finalitat la identificació dels Usuaris i el registre de les seves preferències, amb la única finalitat de prestar el servei sol·licitat per l’Usuari. La negativa de l’Usuari a proporcionar certes Dades Personals podria impossibilitar a aquest web la prestació dels seus serveis. L’Usuari assumeix la responsabilitat per les Dades Personals de tercers publicats o compartits mitjançant aquest web i declara que te el consentiment d’aquests tercers per a proporcionar les Dades al Titular.

Modalitat i lloc del tractament de les dades recollides

Modalitats de Tractament

El Responsable de Tractament tractarà les dades dels Usuaris de manera adequada i adoptarà les mesures de seguretat apropiades per a impedir l’accés, la revelació, alteració o destrucció no autoritzades de les dades.

El tractament de Dades es realitza mitjançant ordenadors i/o eines informàtiques, seguint procediments i modalitats organitzatives estrictament relacionades amb les finalitats assenyalades. A mes del Responsable de Tractament, en alguns casos podran accedir a les dades certes categories de persones encarregades relacionades amb el funcionament de la pàgina (administració, vendes, marketing, departament jurídic i d’administració de sistemes) o contractistes externs que presten serveis al Responsable de Tractament (tals com proveïdors externs de serveis tècnics, empreses de missatgeria, “hosting providers”, empreses d’informàtica, agencies de comunicació) que seran nombrades pel Titular com a Encarregats del Tractament, si fos necessari. Es podrà sol·licitar al Responsable de Tractament en qualsevol moment una llista actualitzada d’aquestes persones.

Lloc

Les dades seran tractades a la seu operativa del Responsable de Tractament, així com en altres llocs en els que estiguin situades les partes que també estiguin involucrades en el tractament. Per a mes informació, si us plau posis en contacto amb el Responsable de Tractament.

Període de Conservació

Les dades seran tractades durant el període necessari per a prestar el servei sol·licitat per l’Usuari, o el que es necessiti en funció de les finalitats descrites en aquest document, i l’Usuari tindrà en tot moment la facultat de sol·licitar la interrupció del seu Tractament o la cancel·lació de les dades.

Finalitat del Tractament de les dades recollides

Les dades relatives a l’Usuari son recollides per a permetre al Titular la prestació dels seus serveis, així com per a les següents finalitats: Estadístiques, Gestió de contactes i tramesa de missatges, Interacció amb xarxes socials i plataformes externes i Contactar amb l’Usuari.

Les dades Personals utilitzades per a cada finalitat son descrites en els apartats específics d’aquest document.

Informació detallada del tractament de les dades personals

Es recullen Dades Personals per a les següents finalitats i utilitzant els següents serveis:

Contactar amb l’Usuari

Formulari de contacte

A l’omplir el formulari de contacto amb les seves Dades, l’Usuari autoritza a aquesta web a utilitzar aquestes dades per a respondre a sol·licituds d’informació, de pressupostos o de qualsevol altre tipus que estigui indicat a l’encapçalament del formulari.

Dades Personals recollides: adreça de correu electrònic, , número de telèfon i país nom i cognoms(s), raó social , , professió, adreça, ciutat, codi postal i país.

Estadístiques

Els serveis compresos en aquesta secció permeten al Titular monitoritzar i analitzar el trànsit del web i poden ser utilitzats per a rastrejar el comportament de l’Usuari.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics és un servei d’anàlisi web ofert per Google Inc. (“Google”). Google utilitza les dades recollides per a rastrejar i examinar l’ús d’aquesta Aplicació, per a preparar informes de les seves activitats i compartir-los amb altres serveis de Google.

Google pot utilitzar les dades recollides per a contextualitzar i personalitzar els anuncis de la seva pròpia xarxa de publicitat.

Dades Personals recollides: Galeta i Dades d’ús.

Lloc de tractament: EE.UU. – Política de privacitat

Gestió de contactes i tramesa de missatges

Aquest tipus de serveis permeten gestionar una base de dades d’adreces de correu electrònic, números de telèfon o altre informació de contacte per a comunicar-se amb l’Usuari.

També és possible que aquest serveis recullin dades relatives a la data i la hora en las que l’Usuari va visualitzar el missatge, així com sobre les interaccions de l’Usuari amb aquest missatge, tals com clicar als enllaços inserits al missatge.

MailChimp (The Rocket Science Group, LLC.)

MailChimp és un servei de gestió de correu electrònic i de tramesa de missatges ofert per The Rocket Science Group, LLC.

Interacció amb xarxes socials i plataformes externes

Aquest tipus de serveis permeten interactuar amb xarxes socials o altres plataformes externes directament des de les pàgines d’aquest web.

Les interaccions i la informació obtinguda per aquest web sempre estaran sotmeses a la configuració de privacitat de l’Usuari a cada xarxa social.

En cas de que s’instal·li un servei que permeti interactuar amb xarxes socials, es possible que encara que els Usuaris no utilitzin el servei, aquest reculli dades de trànsit web relatius a les pàgines on estiguin instal·lats.

Botó i widgets socials de Linkedin (LinkedIn Corporation)

El botó i els widgets socials de LinkedIn son serveis d’interacció amb la xarxa social Linkedin, oferts per LinkedIn Corporation.

Dades Personals recollides: Galeta i Dades d’ús.

Lloc de tractament: EE.UU. – Política de privacitat

Publicitat i seguiment

Google Adwords i Remarketing és un servei de Google Inc.

Esta web utilitza la etiqueta de la funció de remarketing o audiències similars:

• Això significa que si un usuari ha entrat en aquest web potser li apareix publicitat online referida a la mateixa.

• Proveïdors tercers, com Google, mostren anuncis relacionats amb aquest web en llocs d’Internet relacionats o visitats pels usuaris per a publicar anuncis en funció de las visites rebudes anteriorment al lloc web.

• Google utilitza galetes de diverses formes (per exemple, per a publicar anuncis i realitzar un seguiment dels resultats en remarketing i en Google Analytics).

Las galetes poden guardar la configuració de determinats llocs web i a vegades es poden utilitzar per a realitzar un seguiment de com els usuaris arriben a un lloc web i interactuen amb ell. Google també utilitza galetes a la funció de seguiment de conversions de AdWords. Per a realitzar un seguiment de les vendes i d’altres conversions dels seus anuncis, aquesta funció afegeix una galeta al seu ordenador quan fa clic en un anunci.

• Per a inhabilitar l’ús de galetes de Google: a través de la Configuració d’anuncis de Google. L’usuari també pot inhabilitar l’ús de galetes d’un proveïdor tercer a través de la pàgina de inhabilitació de Network Advertising Initiative.

Informació addicional sobre la recollida de dades i el seu tractament

Defensa jurídica

Les dades Personals de l’Usuari podran ser utilitzades per a la defensa jurídica del Titular en judici o en las fases prejudicials prèvies a un possible plet derivat de l’ús abusiu per part de l’Usuari d’aquest web o dels serveis relacionats.

L’Usuari és conscient de que el Titular pot esser requerit per autoritats públiques a fi de revelar Dades Personals.

Informació addicional sobre les dades Personals de l’Usuari

A més de les informacions contingudes en aquesta política de privacitat, aquest web podrà proporcionar l’Usuari informació contextual relativa a serveis específics o a la recollida i tractament de les dades Personals.

Log del sistema i manteniment

Per motius relatius al funcionament i el manteniment, aquest web i qualsevols altres serveis de tercers que s’utilitzin podran recollir un Log del sistema, això és, fitxers que registren les interaccions i que poden contenir Dades Personals, tals com l’adreça IP de l’Usuari.

Informació no continguda en aquesta política de privacitat

Es podrà sol·licitar en qualsevol moment informació addicional sobre la recollida i el tractament de les dades Personals al Responsable de Tractament. Trobarà la informació de contacte a l’inici del present document.

Exercici dels drets pels Titulars de les dades

Els titulars als que es refereixen les dades Personals tenen dret a obtenir en qualsevol moment la confirmació de que aquests han estat emmagatzemats pel Responsable de Tractament, a conèixer el seu contingut i origen, a verificar la seva exactitud o sol·licitar que siguin completats, cancel·lats, actualitzats o rectificats, a que siguin anonimats o a que es bloquegin aquelles dades Personals que estan essent tractades en contravenció de les lleis, així com a oposar-se al seu tractament per qualsevol motiu legítim. Les sol·licituds hauran d’e remetre al Responsable de Tractament utilitzant les dades de contacte indicades anteriorment.

Aquest web no permet sol·licituds “Do Not Track”.

Per a determinar si qualsevol dels serveis de tercers que utilitza accepta sol·licituds “Do Not Track”, si us plau, llegeixi les seves polítiques de privacitat.

Modificació d’aquesta política de privacitat

El Responsable de Tractament es reserva el dret de modificar aquesta política de privacitat en qualsevol moment notificar-lo als Usuaris a través d’aquesta pàgina. Es recomana encaridament que revisin aquesta pàgina amb freqüència, prenent com a referencia la data de l’última modificació indicada al final. En el cas de que un Usuari estigui en desacord amb alguna de les modificacions realitzades a aquesta Política, l’Usuari haurà de cessar en l’ús d’aquest web i podrà sol·licitar al Responsable de Tractament que elimini les seves Dades Personals. Tret que s’indiqui el contrari, la política de privacitat vigent en cada moment serà d’aplicació a tots les dades Personals que el Responsable de Tractament hagi recollit fins aleshores.

Informació sobre aquesta política de privacitat

El Responsable de Tractament és responsable d’aquesta política de privacitat, que ha estat redactada a partir dels mòduls proporcionats per Iubenda i emmagatzemats en els servidores de Iubenda.

Definicions i referències legals

Dades Personals (o Dades)

Constitueix dada personal qualsevol informació relativa a una persona física, identificada o identificable, encara que sigui indirectament, mitjançant referencia a qualsevol altra informació, inclòs a un número de identificació personal.

Dades d’Ús

Les informacions recollides de forma automàtica per aquest web (o per serveis de tercers utilitzat per aquest web), que podran incloure: les adreces IP o nom de domini dels ordenadors utilitzats per l’Usuari que es connecti a aquest web, les adreces URI (Uniform Resource Identifier), l’hora de la sol·licitud, el mètode utilitzat per a realitzar la sol·licitud al servidor, les dimensions del fitxer obtingut en resposta, el codi numèric indicant l’estat de la resposta del servidor (resultat satisfactori, error, etc…), el país d’origen, les característiques del navegador i del sistema operatiu utilitzats pel visitant, les diverses coordenades temporals de la visita (per exemple, el temps de permanència en cada una de les pàgines) i els detalls relatius a l’itinerari seguit dins del web, amb especial referencia a la seqüencia de pàgines consultades, als paràmetres relatius al sistema operatiu i a l’entorn informàtic de l’Usuari.

Usuari

La persona que utilitza aquest web, ha de coincidir amb el Titular de les dades o be haver estat autoritzat per aquest les dades Personals del quan son objecte de tractament.

Titular de les dades

La persona física o jurídica a la que es refereixin les dades Personals.

Encarregat del Tractament

La persona física, jurídica, administració pública o qualsevol altra institució, associació o organització autoritzada pel Responsable de Tractament a tractar les dades Personals de conformitat amb aquesta política de privacitat.

Responsable de Tractament (o Titular)

La persona física, jurídica, administració pública qualsevol altra institució, associació o organització amb la facultat, inclòs solidàriament amb altre Responsable de Tractament, de prendre decisions relatives a la finalitat, els mètodes de tractament de les dades Personals i els mitjans utilitzats, inclús les mesures de seguretat relatives al funcionament i l’ús d’aquest web. A menys que s’especifiqui el contrari, el Responsable de Tractament és el Titular d’aquest web.

Aquest web

Les eines de maquinari o programari a partir dels quals han estat recollides les dades Personals de l’Usuari.

Informació legal

Avís als Usuaris europeus: la present declaració de privacitat ha estat redactada en compliment de les obligacions previstes a l’Art. 10 de la Directiva 95/46/CE, i d’acord amb les disposicions de la Directiva 2002/58/CE, modificada per la Directiva 2009/136/CE, en matèria de Galetes. Aquesta política de privacitat es refereix únicament a aquest web.

Els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició reconeguts a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades Personals i a la seva normativa de desenvolupament, hauran d’exercir-se dirigint un escrit i el seu DNI a ÀBAC Consultors del Vallès, SLU mitjançant correu postal indicant “Protecció de Dades” a l’adreça: Carrer dels Pins, 2 local 3 08530 La Garriga, Vallès Oriental, al correu-e: comercial@abac-consultors.com o trucant al telèfon: +34 938 716 735Revocació i eliminació de galetes

Pots permetre, bloquejar o eliminar les galetes instal·lades al teu ordenador mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat al teu ordenador.

  • Per a més informació sobre el navegador Firefox polsi aquí.

  • Per a més informació sobre el navegador Chrome polsi aquí.

  • Per a més informació sobre el navegador Explorer polsi aquí.

  • Per a més informació sobre el navegador Safari des d’aquí.

  • Per a més informació sobre el navegador Opera des d’aquí.